White House Decks the Halls With 'American Treasures' for 2018 Holiday Season - NBC4 Washington

White House Decks the Halls With 'American Treasures' for 2018 Holiday Season

10 PHOTOS