Steve Jobs Takes Stage to Standing "O" - NBC4 Washington