NBC4 Telemundo 44 Health and Fitness Expo: What to Know - NBC4 Washington