Senate Votes to Protect Net Neutrality - NBC4 Washington

    Senate Votes to Protect Net Neutrality