Taking JFK's Final Route - NBC4 Washington

    Taking JFK's Final Route

    News4's Wendy Rieger rode on a popular tour in Dallas that takes the final motorcade route of President John F. Kennedy. (Published Thursday, Nov 21, 2013) News4's Wendy Rieger rode on a popular tour in Dallas that takes the final motorcade route of President John F. Kennedy. See More