Halloween at the White House 2018 - NBC4 Washington
President Donald Trump

President Donald Trump

The latest news on President Donald Trump's presidency

Halloween at the White House 2018

11 PHOTOS