Steve Jobs Takes Stage to Standing "O" | NBC4 Washington